Passie & Wraak – 2018

Passie & Wraak – 2018

Passie & Wraak; een nieuwigheid voor onze vereniging: twee korte, verschillende opera’s op één avond; een zogenaamde Double Bill. De opera’s werden beide bewerkt tot opera comique. Le Villi van Puccini is een opera ballet en hierin speelde de leerlingen van de vooropleiding musical van het Valuascollege te Venlo een beeldbepalende rol. De choreograaf Peter Vree werd extern aangetrokken. Het licht en decor werden ontworpen door een externe theatertechnicus, Ruben van Cauteren. Daarnaast werd Cavalleria Rusticana van Mascagni gebracht. Voor de twee maal drie solisten werd een beroep gedaan op vier professionele zangers. Het orkest werd geleverd door het Athaneres Ensemble. Dramaturgie, kostuumontwerp en regie zijn van onze artistiek leider. Voor het eerst deed onze nieuwe zusterkoor Stichting Opera parkstad mee, dat werd opgericht in Zuid Limburg door onze muzikaal leider.