Hamlet – 2005

Hamlet – 2005

Hamlet (productie t.g.v het 25 jarig jubileum van de vereniging); een opera van Thomas met 4 professionele solisten en in samenwerking met zustervereniging Cantiamo uit Heerlen (voortgekomen uit onze vorige partner Norma) wordt naast uitvoeringen in Weert ook een uitvoering in Kerkrade gegeven. Deze wordt georganiseerd door en voor rekening van Cantiamo. Ook hier weer een opera comique bewerking met dialogen in het Nederlands en gezongen teksten in het Frans. Dramaturgie, dialogen, regieconcept, kleding- en decorontwerp en de koorregie zijn intern (John van Cauteren en Jochem Rietjens), de solistenregie wordt door een nieuwe externe regisseur gedaan, Tineke Prins. Er zijn repetities in Heerlen en Weert. Joop Dieteren is voor deze productie onze nieuwe muzikale leider. Het grafisch ontwerp komt vanaf nu tot stand in samenwerking tussen Anna Halfers en John van Cauteren, de artistiek leider van de vereniging.