Samenwerking met SOP (Stichting Opera Parkstad) werpt vruchten af



Leden van het nieuwe Operakoor Parkstad en WOKMUZIEKTHEATER hebben op 3 juli voor het eerst samen gerepeteerd. De intentieverklaring samenwerking SOP-WMT werpt vruchten af. Hier staat een goed operakoor!.

SOP