Algemene ledenvergadering 26 maart 2018


De algemene ledenvergadering van WOKMUZIEKTHEATER vond plaats op 26 maart 2018. De volgende wapenfeiten zijn vermeldenswaard:

  • Er is een overzichtelijk jaarverslag opgesteld dat een mooi beeld geeft van wat WOKMUZIEKTHEATER is en heeft gedaan in 2017.
  • De jaarrekening ziet er ondanks een tekort van € 1.970 goed uit en is goedgekeurd.
  • Het activiteitenplan en de begroting 2018 zijn goedgekeurd. De hoogste prioriteit ligt bij de realisatie van de productie Le Villi (Puccini) en Cavalleria Rusticana (Mascagni) in november 2018.
  • Bestuurssamenstelling: Monique Swinkels (vicevoorzitter) is herbenoemd voor 4 jaar. Peter Niessen (PR) is afgetreden en in zijn plaats is benoemd Marij Coolen (PR).
  • Gehuldigd zijn Laurent Elias en Ria Swinkels vanwege hun 25 jarig lidmaatschap; Peter Niessen, 20 jaar lid; Hanneke Burke 10 jaar lid en Frank Caris 10 jaar bardienst.

  • Na afloop van de vergadering is onder genot van een drankje nog wat nagepraat in een goede sfeer.